LVI-suunnittelu, asennukset ja huolto

Asennamme ja huollamme uudis- ja saneerauskohteisiin putki- ja ilmastointilaitteistoja

Palveluitamme ovat muun muassa:

  • Vesi­ka­lus­tei­den asen­nus: suih­ku-, allas- ja keit­tiö­ha­nat sekä WC-istui­met
  • Läm­min­ve­si­va­raa­jat, vesi­kier­toi­set pat­te­ri- ja lat­tia­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät sekä nii­den asen­ta­mi­nen
  • Vie­mä­rit, ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mät ja muut alan lait­teet
  • Käyt­tö­ve­si­put­kis­to­jen sanee­rauk­set
  • Ilman­vaih­don mit­tauk­set ja sää­döt
  • KVV ja IV työn­joh­to

Myös LVI-suun­nit­te­lu hoi­tuu kaut­tam­me.