Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  Juha Hytönen

  Yrit­tä­jä
  Läm­pö­pump­pu­jen huolto

  Minul­la on vank­ka koke­mus läm­pö­pump­pu­rat­kai­su­jen asen­nuk­ses­ta ja huol­los­ta. Olen toi­mi­nut alal­la 2000-luvun alus­ta alkaen. Suo­men Läm­pö­ta­lo Oy jat­kaa edel­tä­jän­sä Mik­ke­lin Läm­pö­ta­lon toimintaa.

  Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien lisäk­si olen eri­kois­tu­nut kyl­mä­ko­nei­den asen­nuk­seen ja huol­toon. Kysei­sis­tä asen­nuk­sis­ta minul­la on pit­kä­ai­kai­nen koke­mus ja teen nii­tä edel­leen. Oma­ni ja Pent­ti Kor­ho­sen osaa­mi­sen myö­tä pys­tym­me laa­jen­ta­maan toi­min­taam­me eteen päin.

  Pentti Korhonen

  Yrit­tä­jä
  LVI-rat­kai­su­jen asen­nus ja huolto

  Minul­la on yli 10 vuo­den työ­ko­ke­mus ja osaa­mi­nen LVI-alal­ta. Olen aikai­sem­min ollut LVI-Pal­ve­lu Pank­ka Oy:ssä osak­kaa­na ja työn­te­ki­jä­nä. Suo­men Läm­pö­ta­lo Oy:ssa teen LVI-lait­tei­den asen­nuk­sia ja huol­toa. KVV-vas­taa­van teh­tä­vät kuu­lu­vat myös toimenkuvaani

  Teemu Hytönen

  Asen­ta­ja

  Vas­taan läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien tie­to­tek­nii­kas­ta, ja autan yri­tyk­sen eri­lai­sis­sa tehtävissä.

  Vas­taan läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien tie­to­tek­nii­kas­ta ja autan yri­tyk­sen eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Esit­te­len myös koh­tee­seem­me asen­net­tu­ja maa­läm­pö rat­kai­su­ja, aurin­ko säh­kö­jär­jes­tel­miä, sekä
  maa­kyl­mä ilmas­toin­ti ratkaisuja.

  Toteutamme kokonaisvaltaisesti kiinteistön lämmitys-, putki- ja sähkötyöt sekä asennamme kylmälaitteet.

  Yhtei­nen sähköposti

  lvi@suomenlampotalo.fi